کلمه
۱۰ فیلم برتر هیئت ملی بازبینی فیلم
اشتباه تایپی
۱۰ tdgl fvjv idmj lgd fhcfdkd tdgl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ۱۰ فیلم برتر هیئت ملی بازبینی فیلم در دانشنامه عمومی

۱۰ فیلم برتر هیئت ملی نقد (انگلیسی: National Board of Review: Top Ten Films) در زیر فهرست از ۱۰ فیلم برتر سال که توسط هیئت ملی بازبینی فیلم انتخاب شده است، آمده است. این فهرست از سال ۱۹۲۹ آغاز می شود. از سال ۱۹۶۸ تا سال ۲۰۰۵، ۲۹ بار فیلمی که توسط هیئت ملی بازبینی فیلم به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال انتخاب شده، در نهایت برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شده است. ۱۲ مورد از این موارد، فیلم انتخاب شده در اسکار، فیلم شماره یک در این فهرست بوده است.
کلمات مرتبط

معنی ۱۰ فیلم برتر هیئت ملی بازبینی فیلم

۱۰ فیلم برتر هیئت ملی بازبینی فیلم

کلمات مرتبط